Bestellen van diabetes-, incontinentie- en wondmaterialen

In 2022 hebben de meeste zorgverzekeraars besloten dat de levering van medische hulpmiddelen zoals diabetes-, incontinentie- en wondmateriaal niet meer geleverd en gedeclareerd  mogen worden door uw eigen huisarts. Inmiddels is dit beleid definitief en is de coulance regeling opgeheven.

De levering is in handen gegeven van ApotheekZorg.
Als u deze materialen nodig heeft en u bent nog niet aangemeld bij ApotheekZorg kunnen wij dat voor u in orde maken.
Apotheekzorg neemt dan contact met u op voor een intakegesprek en gaat voor u levering en declaratie verzorgen.

ApotheekZorg wordt voor deze materialen uw contactpersoon.
Bij vragen hierover kunt u met uw eigen zorgverzekeraar of apotheekZorg contact opnemen.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd!